Indukovaná aktivita

Termín indukovaná aktivita sa používa v elektroencefalografii a magnetoencefalografii pre určité typy aktivity súvisiacej s podnetmi. Nasledujúce vysvetlenie sa týka elektroencefalografickej aktivity, ale tento pojem je rovnaký aj pri magnetoencefalografii.

Evokované potenciály a potenciály súvisiace s udalosťami sa získavajú z elektroencefalogramu pomocou priemerovania s uzamknutým stimulom. V dôsledku toho sa zachovávajú tie zložky signálu, ktoré sú rovnaké v každom jednotlivom meraní, a všetky ostatné sa spriemerujú. Toto je hľadaný efekt na odstránenie prebiehajúcej mozgovej aktivity. Môžu však existovať aj signály, ktoré súvisia so spracovaním podnetov, ale sú zakaždým iné. Príkladom je oscilačná aktivita (napr. gama oscilácie), ktorá môže mať v každom jednotlivom meraní inú fázu, a preto by sa pri priemerovaní vyrušila. Tento typ elektroencefalografickej aktivity sa nazýva indukovaná aktivita.

Doporučujeme:  Lakrimálne kanáliky,