Individuálne plánovanie rozvoja

Individuálne plánovanie rozvoja (IDP) je každoročný proces, ktorý je spojený s obchodným plánovaním a rozpočtovým cyklom a v rámci ktorého vedenie organizácie stanovuje ciele a plány vzdelávania pre svojich členov.

Doporučujeme:  Pseudohypoparatyreóza