Hydroxydopamín (6-)

6-hydroxydopamín alebo 6-OHDA je neurotoxín, ktorý neurobiológovia používajú na selektívne ničenie dopaminergných a noradrenergných neurónov. 6-OHDA sa dostáva do neurónov cez transportéry spätného vychytávania dopamínu a noradrenalínu (alebo noradrenalínu). 6-OHDA sa často používa v kombinácii so selektívnym inhibítorom spätného vychytávania noradrenalínu (napr. desipramínom) na selektívne usmrtenie len dopaminergných neurónov. Možný je aj opačný postup, ktorý sa však vo výskume vykonáva len zriedkavo.

Hlavným využitím 6-hydroxydopamínu vo vedeckom výskume je vyvolanie parkinsonizmu u laboratórnych zvierat, ako sú myši, potkany a opice, s cieľom vyvinúť a testovať nové lieky na liečbu Parkinsonovej choroby u ľudí. Na vyvolanie tohto stavu u zvierat sa musí zničiť približne 90 % dopaminergných neurónov v substantia nigra mozgu, čo sa dosiahne buď pomocou 6-OHDA alebo MPTP. Obe tieto látky pravdepodobne ničia neuróny generovaním aktívnych foriem kyslíka, ako je superoxidový radikál. Toxicita 6-hydroxydopamínu u novorodeneckých hlodavcov sa používa aj ako zvierací model Lesch-Nyhanovho syndrómu.

Doporučujeme:  Motivácia prispievať do online komunít