Hormón stimulujúci folikuly

Folikuly stimulujúci hormón

Folikuly stimulujúci hormón (FSH) je hormón syntetizovaný a vylučovaný gonadotropmi v prednej časti hypofýzy. Vo vaječníku FSH stimuluje rast nezrelých Graafiových folikulov k dozrievaniu. Keď folikul rastie, uvoľňuje inhibín, ktorý zastaví produkciu FSH.
U mužov FSH zvyšuje produkciu proteínu viažuceho androgény Sertoliho bunkami semenníkov a je rozhodujúci pre spermatogenézu.

FSH je glykoproteín. Každá monomérna jednotka je molekula bielkoviny s pripojeným cukrom; dve z nich tvoria úplný funkčný proteín. Jeho štruktúra je podobná LH, TSH a hCG. Proteínový dimér obsahuje 2 polypeptidové jednotky, označované ako alfa a beta podjednotky. Alfa podjednotky LH, FSH, TSH a hCG sú identické a obsahujú 92 aminokyselín. Podjednotky beta sa líšia. FSH má beta podjednotku so 118 aminokyselinami, ktorá mu udeľuje špecifický biologický účinok a je zodpovedná za interakciu s FSH-receptorom. cukorná časť hormónu sa skladá z fruktózy, galaktózy, manózy, galaktozamínu, glukozamínu a kyseliny sialovej, pričom posledná menovaná je rozhodujúca pre jeho biologický polčas. Polčas rozpadu FSH je 3 – 4 hodiny.

Gén pre alfa podjednotku sa nachádza na chromozóme 6p21.1-23. Je exprimovaný v rôznych typoch buniek. Gén pre beta podjednotku FSH sa nachádza na chromozóme 11p13 a je exprimovaný v gonadotropných bunkách hypofýzy, kontrolovaný GnRH, inhibovaný inhibínom a zosilnený aktivínom.

U mužov aj žien FSH stimuluje dozrievanie pohlavných buniek. U žien FSH iniciuje rast folikulov a podieľa sa na stimulácii ovulácie. Pri súčasnom zvýšení inhibínu B potom hladiny FSH klesajú. Zdá sa, že to má rozhodujúci význam pri výbere len najpokročilejšieho folikulu, ktorý pokračuje v ovulácii.

Hladina FSH je v detstve zvyčajne nízka a u žien je vysoká po menopauze.