Homosynaptic

Homosynaptické interakce jsou události, které se vyskytují na křižovatkách (synapsech), kde se neurony setkávají. Homosynaptické události se vyskytují na jedné synapsi nebo skupině synapsí, ale nezahrnují interakce mezi synapsemi nebo skupinami synapsí. Tento termín se často používá v souvislosti s dlouhodobou depresí a dlouhodobou potenciací neuronálního výboje. Například u synapsí, které spojují dva neurony, byla pozorována dlouhodobá homosynaptická potenciace v důsledku korelace jejich výboje v čase.

V synapsi mohou být čtyři změny:

1. Synaptická deprese
2. Synaptická facilitace
3. Dlouhodobá potenciace
4. Posttetanická potenciace

Doporučujeme:  Optický jev