Hluchoslepý

Hluchoslepá americká spisovateľka, aktivistka a lektorka Helen Kellerová v roku 1905

Hluchoslepota je stav, keď človek slabo alebo vôbec nevidí a nepočuje. Podobne ako pri slove „hluchoslepota“ sa môže písať s veľkým začiatočným písmenom, aby sa označilo, že ide o kultúru; niektorí uprednostňujú písanie „hluchoslepota“. Hluchoslepí ľudia majú úplne odlišné skúsenosti ako ľudia, ktorí sú len hluchí alebo len slepí.

Doporučujeme:  Cytokíny