Histamínové receptory

Histamínové receptory sú triedou receptorov viazaných na G-proteín, ktorých endogénnym ligandom je histamín.

Sú známe štyri histamínové receptory:

V rôznych druhoch sa vyskytuje niekoľko variantov splice H3. Hoci všetky receptory sú 7-transmembránové g proteínové receptory, H1 a H2 sa svojou aktivitou výrazne líšia od H3 a H4. H1 spôsobuje zvýšenie hydrolýzy fosfoinozitolu, H2 stimuluje sekréciu žalúdočnej kyseliny a H3 sprostredkúva spätnú väzbu inhibície histamínu.

Doporučujeme:  Atraktivita