Henry Kempe

C Harry Kempe bol americký pracovník v oblasti starostlivosti o deti, ktorý vytvoril koncept syndrómu týraného dieťaťa

Redakčná rada/konzultačný redaktor

V roku 1977 založil medzinárodný časopis Child Abuse and Neglect.

Doporučujeme:  Sociálne akcie