Hardyho-Weinbergov princíp

Statické frekvencie alel v populácii v priebehu generácií predpokladajú: žiadnu mutáciu (alely sa nemenia), žiadnu migráciu alebo emigráciu (žiadna výmena alel medzi populáciami), nekonečnú veľkosť populácie a žiadny selektívny tlak pre alebo proti niektorým genotypom. Frekvencie genotypov budú statické aj vtedy, keď je párenie náhodné.

Tento koncept bol pomenovaný podľa G. H. Hardyho a Wilhelma Weinberga.

Doporučujeme:  Profesionálne otázky