Guanozíntrifosfát

GTP je tiež nevyhnutný pre prenos signálu, kde sa pôsobením GTPáz mení na GDP (guanozíndifosfát).

GTP sa podieľa na prenose energie v bunke. Napríklad na každú otáčku cyklu kyseliny citrónovej vzniká jedna molekula GTP. To sa rovná vzniku jednej molekuly ATP, pretože GTP sa ľahko premieňa na ATP.

Doporučujeme:  Sexuálna anatómia