Ghana

Ghana – demografické údaje

Ghana – História psychológie vo vašej krajine

Ghana – Podrobnosti o univerzitách ponúkajúcich psychológiu

Ghana – Podrobnosti o kurzoch odbornej prípravy

Ghana – Podrobnosti o hlavných profesijných organizáciách

Výskumné štúdie uskutočnené v Ghane

Doporučujeme:  Časopis Melanie Klein a objektové vzťahy