Generácie

Nemluvňa, jeho matka, babička z matkinej strany a prababička. Na tejto fotografii sú teda štyri generácie jednej rodiny.

Generácia (z gréckeho γενεά), známa aj ako plodenie, je plodenie potomstva.

Generácia môže byť aj etapa alebo stupeň v postupnosti prirodzeného pôvodu, keďže starý otec, otec a otcov syn tvoria tri generácie.

Generácia sa môže vzťahovať na etapy postupného zdokonaľovania technológie, ako je napríklad spaľovací motor, alebo na postupné iterácie výrobkov s plánovaným zastarávaním, ako sú napríklad herné konzoly alebo mobilné telefóny.

Proces, pri ktorom si populácie organizmov odovzdávajú výhodné vlastnosti z generácie na generáciu, sa v biológii nazýva evolúcia.

Doporučujeme:  Kognitívna emocionálna pedagogika