Fyzikálne metódy liečby

Fyzikálne liečebné metódy zahŕňajú širokú škálu liečebných postupov založených na fyzickej manipulácii s telesnými systémami s cieľom liečiť duševné aj telesné poruchy. Pre psychológov sú zaujímavé do tej miery, že menia psychologické aspekty zdravotných stavov ľudí alebo do tej miery, do akej sú ich podávanie spojené s psychologickými problémami.

Doporučujeme:  Tyrotropínový receptor