Kategórie
Psychologický slovník

Funkčné zobrazovanie v blízkej infračervenej oblasti

Funkčné zobrazovanie v blízkej infračervenej oblasti. (fNIR) je spektroskopická neurozobrazovacia metóda na meranie úrovne neuronálnej aktivity v mozgu. Metóda je založená na neuro-vaskulárnej väzbe, t. j. vzťahu medzi metabolickou aktivitou a hladinou kyslíka (okysličeného hemoglobínu) vo vyživujúcich cievach.

Existujú tri typy fNIR: