Fotopigmenty

Fotopigmenty sú nestabilné pigmenty, ktoré v prítomnosti svetla podliehajú fyzikálnej alebo chemickej zmene. Tento termín sa vo všeobecnosti používa na nebielkovinovú chromoforovú časť fotosenzitívnych chromoproteínov, ako sú pigmenty zapojené do fotosyntézy a fotorecepcie. V lekárskej terminológii sa „fotopigment“ bežne vzťahuje na fotoreceptorové proteíny sietnice.

Pigmenty vo fotoreceptorových proteínoch buď menia svoju konformáciu, alebo podliehajú fotoredukcii, keď absorbujú fotón. Táto zmena konformácie alebo redoxného stavu chromofóru potom ovplyvňuje konformáciu alebo aktivitu proteínu a spúšťa kaskádu prenosu signálu. Príkladmi fotoreceptorových pigmentov sú retinal (napríklad v rodopsíne), flavín (napríklad v kryptochróme) a bilín (napríklad vo fytochróme).

Fotopigmenty sietnice stavovcov

V lekárskej terminológii sa termín fotopigment používa pre fotoreceptorové proteíny typu opsín, konkrétne rodopsín a fotopsín, fotoreceptorové proteíny v tyčinkách a čapíkoch sietnice stavovcov, ktoré sú zodpovedné za zrakové vnímanie, ale aj melanopsín a iné.

Doporučujeme:  Behaviorálny test nepozornosti