Fokálne neurologické príznaky

Fokálne neurologické príznaky známe aj ako fokálne príznaky alebo fokálne príznaky CNS sú poruchy vnímania alebo správania, ktoré sú spôsobené léziou v určitej oblasti centrálneho nervového systému.

Neurológovia tieto príznaky interpretujú tak, že daný chorobný proces je skôr fokálny ako difúzny. (Medzi fokálne chorobné procesy patria napríklad nádory alebo infarkty; medzi difúzne chorobné procesy patrí meningitída alebo encefalitída.)

Príznaky frontálneho laloku sa zvyčajne týkajú motorického systému a môžu zahŕňať mnoho špeciálnych typov deficitu v závislosti od toho, ktorá časť frontálneho laloku je postihnutá:

Príznaky mozgového kmeňa môžu zahŕňať množstvo špecifických senzorických a motorických abnormalít v závislosti od toho, ktoré vlákna a jadrá lebečných nervov sú postihnuté.

Miestne príznaky zvyčajne zahŕňajú jednostrannú paralýzu s kontralaterálnou stratou pocitu bolesti

Doporučujeme:  Zraková protéza