Fleschov-Kincaidov index

Fleschov-Kincaidov index poskytuje odhad čitateľnosti, ktorý vyjadruje, ako ľahko sa text knihy číta a ako ľahko sa mu rozumie.

Ide o zdokonalenie Fleschovho indexu, ktoré sa snaží priradiť skóre k stupňu vzdelania v USA. Napríklad text s Fleschovým-Kincaidovým indexom 10,1 by sa považoval za vhodný pre osobu s úrovňou čítania 10. triedy alebo vyššou.

Naskenované kópie kníh sa načítajú počítačovým programom a priradí sa im skóre.

Doporučujeme:  Kosatky