Fantázie (poruchy myslenia)

Tento článok sa zaoberá úlohou a účinkami fantázie ako myšlienok, ktoré výrazne skresľujú vnímanie reality.

Doporučujeme:  Dorzálny ramus miechového nervu