Eva Marderová

Eve Marderová je americká neurologička. Je profesorkou biológie a vedúcou katedry biológie na Brandeisovej univerzite vo Walthame v štáte Massachusetts.

Je bývalou prezidentkou Spoločnosti pre neurovedy a členkou Národnej akadémie vied Spojených štátov.

Má za sebou zásadné štúdie v oblasti homeostázy neurónov, tvorby rytmov, neuromodulácie, počítačovej neurovedy a techniky dynamických svoriek.

V roku 2012 získala cenu Karla Spencera Lashleyho

Doporučujeme:  Biskupská univerzita