Epigenetická robotika

Epigenetická robotika je interdisciplinárna oblasť výskumu, ktorej cieľom je pochopenie biologických systémov prostredníctvom integrácie neurovedy, vývojovej psychológie a technických vied. Epigenetické systémy sa vyznačujú dlhotrvajúcim vývojovým procesom, prostredníctvom ktorého vznikajú rozmanité a komplexné kognitívne a percepčné štruktúry ako výsledok interakcie vteleného systému s fyzickým a sociálnym prostredím. Ďalším cieľom je umožniť robotom autonómne rozvíjať zručnosti pre akékoľvek konkrétne prostredie namiesto ich programovania pre konkrétne prostredie.

Epigenetická robotika úzko súvisí s vývojovou robotikou.

Doporučujeme:  Schody Penrose