Dysdiadochokinesia

Dysdiadochokinéza, dysdiadochokinéza, dysdiadokokinéza, dysdiadokokinéza alebo DDK (z gréckeho dys „zlý“, dia „cez“, docho „prijímať“, kinesia „pohyb“) je lekársky termín pre neschopnosť vykonávať rýchle, striedavé pohyby. Ak táto schopnosť úplne chýba, označuje sa ako adiadochkinéza.

Tento neurologický mäkký príznak je charakteristický pre cerebelárnu ataxiu a je dôsledkom lézie zadného laloku mozočka. Predpokladá sa, že je spôsobený neschopnosťou zapínať a vypínať antagonizujúce svalové skupiny.

Dysdiadochokinéza sa vyskytuje aj pri Friedreichovej ataxii a skleróze multiplex ako cerebelárny príznak (vrátane ataxie, zámerného tremoru a dyzartrie).

Bežne sa demonštruje tak, že sa pacient požiada, aby sa prstami jednej ruky dotkol dlane druhej ruky, potom rýchlo otočí prsty a opakovane sa nimi dotkne dlane. Tento pohyb je známy ako test pronácie/supinácie hornej končatiny]]. Jednoduchšou metódou využívajúcou rovnaký koncept je požiadať pacienta, aby predviedol pohyb skúšania kľučky na dverách alebo skrutkovania žiarovky.

Ďalšia metóda testovania tohto stavu sa nazýva test od päty k holeni. Vykonáva sa tak, že pacient je v polohe ležmo alebo v sede. Päta jednej nohy sa rýchlym pohybom trie nahor a nadol po predkolení opačnej nohy. Pozitívnym znakom tohto stavu by bolo, že pacient nie je schopný vykonávať tento pohyb rýchlo alebo rovnomerne, namiesto toho vykazuje pomalé a kmitavé pohyby.

Dyskinéza: Atetóza – Tremor – Dyskinéza

Nožnicová chôdza – Cerebelárna ataxia – Festinujúca chôdza – Marche a petit pas – Propulzívna chôdza – Dupavá chôdza – Spastická chôdza – Magnetická chôdza

Krokovitá chôdza – Antalgická chôdza

Kŕč (trizmus) – Fascikulácia – Fibrilácia – Myokymia – Kŕč

Myopatická chôdza – Trendelenburgova chôdza – Holubia chôdza

Rachitický ruženec – Clubbing

anat (n/s/m/p/4/e/b/d/c/a/f/l/g)/phys/devp

noco (m/d/e/h/v/s)/cong/tumr, sysi/epon, injr

Doporučujeme:  Vizuálne N1

percent, iné (N1A/2AB/C/3/4/7A/B/C/D)

anat(h/r/t/c/b/l/s/a)/phys(r)/devp/prot/nttr/nttm/ntrp

noco/auto/cong/tumr, sysi/epon, injr

anat (h/n, u, t/d, a/p, l)/phys/devp/hist

noco (m, s, c)/cong (d)/tumr, sysi/epon, injr