Duševné zdravie psychiatrov

Prácu psychiatra možno považovať za veľmi stresujúce povolanie.

Rathod et al (2000) vo svojej štúdii 66 respondentov – psychiatrov zistili, že najčastejšie hodnotenými oblasťami ako stresujúcimi boli služby mimo pracovnej doby, jednanie s ťažko a nepriateľsky naladenými príbuznými pacientov, dlhý pracovný čas, vybavovanie hospitalizácií, papierovanie, požiadavky práce zasahujúce do osobného života, zodpovednosť za samovražedných a vražedných pacientov, nedávne zmeny v NHS týkajúce sa zvyšovania pracovnej záťaže a nedostatku lôžok. Guthrie et al (1999) uviedli, že najčastejšie uvádzaným stresom boli osobné problémy, problémy týkajúce sa pacientov (ako napríklad samovraždy a násilie), ohrozenie kariéry a administratívne problémy, ktoré boli podobné našim zisteniam.

Psychiatri tento stres riešia viacerými spôsobmi. Rathod et al (2000) vo svojom prieskume uviedli, že 11 % psychiatrov vyhľadalo poradenstvo a 19 % navštívilo svojho praktického lekára kvôli stresu, 51 % vážne uvažovalo o odchode do dôchodku a 11 % uvažovalo o samovražde, pričom často užívali alkohol, miera únavy (42 %), úzkosti (29 %) a depresie (23 %) naznačuje, že schopnosti subjektov vyrovnať sa so stresom boli zaťažené požiadavkami ich práce

Doporučujeme:  Neurotmesis