Duševné choroby (postoje k nim)

Postoj k duševným poruchám je základom zaobchádzania s ľuďmi v spoločnosti

Nedávno sa uskutočnil výskum zameraný na prieskum postojov k duševným chorobám medzi dospelými v Anglicku. Tento prieskum vykonáva TNS každoročne s cieľom monitorovať postoje verejnosti k duševným chorobám a sledovať zmeny v čase.

V januári 2009 uskutočnila agentúra TNS rozhovor s 1 751 dospelými (vo veku nad 16 rokov). Dotazník obsahoval množstvo výrokov o duševných chorobách, ktoré sa týkali širokej škály otázok od postojov k ľuďom s duševnými chorobami, názorov na služby v oblasti duševného zdravia až po osobné skúsenosti.

Výsledky ukazujú, že v rokoch 2008 a 2009 došlo k viacerým zmenám, z ktorých mnohé poukazujú na väčšiu toleranciu voči duševným chorobám a lepšie pochopenie duševného zdravia. 77 % ľudí súhlasilo s tvrdením, že duševná choroba je choroba ako každá iná, a 76 % súhlasilo s tým, že ľudia s duševnou chorobou boli príliš dlho predmetom posmechu.

Od roku 2008 sa názory viac prikláňajú k integrácii ľudí s duševným ochorením do komunity, keďže približne sedem z desiatich opýtaných by bolo ochotných žiť v blízkosti alebo pracovať s človekom s duševnými problémami. Väčšina opýtaných verí, že problémy s duševným zdravím sa dajú liečiť, pričom traja z piatich respondentov súhlasia s tým, že ľudia s vážnymi problémami sa môžu úplne zotaviť.

Doporučujeme:  6 znakov, že ste inteligentný (aj keď si to nemyslíte)