Drahé rozpoznanie nepriateľa

V etológii sa pod pojmom rozpoznávanie drahého nepriateľa rozumie situácia, keď teritoriálne zviera reaguje silnejšie na cudzích ľudí ako na svojich susedov zo susedných území. Tento jav môže byť pre zviera vo všeobecnosti výhodný, pretože minimalizuje čas a energiu vynaloženú na obranu územia a znižuje riziko zranenia počas teritoriálnych stretov.

Doporučujeme:  John Conolly