Dotazníky osobnosti v zamestnaní

Dotazníky profesijnej osobnosti, OPQ alebo OPQ32, sú široko používané dotazníky profesijnej osobnosti. Ich autormi boli Peter Saville a spol. vrátane Rogera Holdswortha, Gill Nyfieldovej, Lisy Crampovej a Billa Mabeyho a na trh ich uviedla spoločnosť Saville and Holdsworth Ltd. v roku 1984 [1].

Táto séria obsahovala prvý komerčne dostupný nástroj Big Five.

OPQ32 poskytuje informácie o preferovanom štýle správania jednotlivca v práci; pomáha zamestnávateľom odhadnúť, ako sa uchádzač začlení do určitého pracovného prostredia, ako bude pracovať s inými ľuďmi a ako bude zvládať rôzne pracovné požiadavky. V súčasnosti je k dispozícii vo viac ako 30 jazykoch a využíva teóriu odpovedí na položky, ktorá skracuje dotazník na menej ako 30 minút.

OPQ32 sa používa pri výbere zamestnancov, personálnom rozvoji, budovaní tímu, plánovaní nástupníctva a organizačných zmenách. Nezávislé recenzie sú k dispozícii online [2] [3].

Doporučujeme:  Hans Jürgen Eysenck