Dosiahnutý vek

Vek dosiahnutia {v školskom prostredí známy aj ako vek vzdelávania) je konkrétna hodnota v meraní dosiahnutia, ktorá sa očakáva od subjektov v chronologickom veku.

Napríklad v teste čítania môže sedemročný žiak dosiahnuť výsledky na úrovni, ktorá sa očakáva od deväťročného žiaka. V tomto prípade je teda jeho vek o dva roky vyšší ako jeho chronologický vek.

Vo všeobecnosti by sa tento termín mal používať len na opatrenia, ktoré majú zverejnené normy pre rôzne vekové skupiny

Doporučujeme:  Harmonogram diagnostického pozorovania autizmu