Dopamínoví antagonisti

Antagonista dopamínu je liek, ktorý blokuje dopamínové receptory (v ľudskom tele ich je päť typov; nachádzajú sa v mozgu, periférnom nervovom systéme, cievach a obličkách).

Agonista dopamínu – antagonista dopamínu – inhibítor spätného vychytávania dopamínu

Agonista sérotonínových receptorov – antagonista sérotonínu (5-HT3) – inhibítor vychytávania sérotonínu (SSRI)

Adrenergný agonista (Alfa, Beta2) – Adrenergný antagonista (Alfa, Beta) – Inhibítor vychytávania adrenergných látok

Cholinergné (muskarínové, nikotínové) – Anticholinergné (muskarínové, nikotínové) – Inhibítor acetylcholínesterázy

Agonista histamínu – antagonista histamínu (H1, H2)

Agonista GABA – antagonista GABA

Doporučujeme:  Sexuálne obťažovanie