Dlouhověkost

Dlouhověkost je definována jako dlouhý život nebo délka života člověka (střední délka života). Úvahy o dlouhověkosti obvykle šly nad rámec uznání základní krátkosti lidského života a zahrnovaly přemýšlení o metodách prodloužení života. Existuje mnoho odlišností, jak ověřit největší délku lidského života vůbec, kvůli nepřesným statistikám o narození v minulosti, ačkoli fikce, legendy a mytologie navrhovaly nebo tvrdily nesrovnatelně delší délku života v minulosti nebo budoucnosti a mýty o dlouhověkosti často tvrdí, že existují v současnosti.

K dlouhověkosti jedince přispívají různé faktory. K významným faktorům délky života patří pohlaví, genetika, přístup ke zdravotní péči, hygiena, strava, cvičení a životní styl. Níže je uveden seznam očekávaných délek života v různých typech zemí[1]:

Kouření tabáku je obecně považováno za významné snížení dlouhověkosti a je jedním z hlavních statistických faktorů vysvětlujících rozdíly v očekávané délce života mezi vyspělými státy. To může být kompenzováno jinými faktory; Japonsko, země s vysokou mírou spotřeby tabáku, má jednu z nejvyšších očekávaných délk života na světě (81,15 let, 2005 est[1]). Hongkong, husté město se 7 miliony obyvatel s neustálým stresem, nedávno ohlásil vyšší očekávanou délku života než Japonsko (81,39 let, 2005 est[1])

Dlouhověkost obyvatelstva lze považovat za zvyšující se v důsledku prodlužování střední délky života po celém světě[2][1]:

Dosažení stáří fascinuje lidi už celé věky. Existuje mnoho organizací, které se věnují zkoumání příčin stárnutí, způsobům, jak stárnutí předcházet, a způsobům, jak stárnutí zvrátit. Navzdory tomu, že není ničím jiným než lidskou přirozeností nechtít se poddat stáří a smrti, několik organizací je proti stárnutí, protože věří, že obětuje nejlepší zájmy nové generace, že je nepřirozené nebo neetické. Jiné se mu věnují a považují ho za formu transhumanismu a snahu o nesmrtelnost. I mezi těmi, kdo si nepřejí věčný život, může být dlouhověkost žádoucí k tomu, aby člověk prožil víc života, aby poskytl lidstvu větší přínos.

Doporučujeme:  Lékařská rezidentura

Hlavní názor na budoucnost dlouhověkosti, jako je například americký Úřad pro sčítání lidu, je, že průměrná délka života v USA se do roku 2050 bude pohybovat kolem poloviny 80 let (oproti 77,85 v roce 2006) a nakonec vyvrcholí v nízkých 90 letech, s výjimkou významných vědeckých pokroků, které mohou změnit rychlost samotného stárnutí člověka, na rozdíl od pouhého léčení účinků stárnutí, jak se to dělá dnes. Úřad pro sčítání lidu také předpověděl, že v USA bude v roce 2100 5,3 milionu lidí starších 100 let.

Nedávné nárůsty výskytu nemocí spojených se životním stylem, jako jsou obezita, cukrovka, hypertenze a srdeční choroby, však mohou tento trend směrem ke zvyšování průměrné délky života ve vyspělém světě drasticky zpomalit nebo zvrátit.

Oeppen a Vaupel (viz Věda 296(5570):1029, 2002) pozorovali, že od roku 1840 se rekordní průměrná délka života u mužů a žen lineárně zvyšuje, i když u mužů pomaleji. U žen byl nárůst téměř tři měsíce/rok. Ve světle stálého nárůstu, bez jakýchkoli známek čepice, je třeba s návrhem, že průměrná délka života bude vrcholit, zacházet opatrně. Oeppen a Vaupel pozorují, že odborníci, kteří tvrdí, že „průměrná délka života se blíží stropu … se opakovaně ukázali jako chybní“.

Někteří tvrdí, že molekulární nanotechnologie výrazně prodlouží lidský život. Viz lékařské nanotechnologie.

Biologická dlouhověkost jiná než lidská

Vědecké knihy o dlouhověkosti

Leonid A. Gavrilov & Natalia S. Gavrilova (1991), The Biology of Life Span: A Quantitative Approach. New York: Harwood Academic Publisher, ISBN 3-7186-4983-7