Disinhibícia (sociálna)

Tento článok sa zaoberá deinhibičným účinkom nedostatočnej sociálnej kontroly. Ďalšie významy pojmu disinhibícia nájdete v časti Disinhibícia.

Disinhibícia sa v súčasnosti pravidelne spomína v spravodajských článkoch ako vysvetlenie toho, že mládež komunikuje inak, keď používa médiá okamžitých správ, textových správ a uverejňuje obsah na sociálnych sieťach. Keďže technológia často poskytuje 1) vnímaný nárazník pred bežnými dôsledkami a 2) skutočný nárazník pred tradičnými sociálnymi signálmi, ľudia prostredníctvom technológie povedia a urobia veci, ktoré by tvárou v tvár neurobili. Mladí ľudia, ktorí nemajú žiadne skutočné pochopenie pre nebezpečenstvá alebo dôsledky určitého správania, budú často otvorene hovoriť o sexuálnych otázkach alebo zverejňovať provokatívne obrázky online. Aj keď to niekedy môže odrážať ich skutočné správanie, predpokladá sa, že mnohí mladí ľudia sa správajú provokatívne, aby získali pozornosť – neuvedomujú si nebezpečenstvo niektorých prejavov svojho správania.

Doporučujeme:  James Cattell