Diapauza

Diapauza je fyziologický stav pokoja s veľmi špecifickými spúšťacími a uvoľňovacími podmienkami; existujú rôzne definície a kontexty, v ktorých sa tento pojem používa, ale najčastejšie sa používa u článkonožcov, najmä u hmyzu. Jedna z najvýstižnejších definícií, ktorá zahŕňa mnohé dôležité vlastnosti, je táto:

„neurohormonálne sprostredkovaný, dynamický stav nízkej metabolickej aktivity. S tým súvisí znížená morfogenéza, zvýšená odolnosť voči extrémnym vplyvom prostredia a zmenená alebo znížená behaviorálna aktivita. Diapauza nastáva počas geneticky určeného štádia (štádií) metamorfózy a jej plný prejav sa vyvíja druhovo špecifickým spôsobom, zvyčajne ako odpoveď na viaceré environmentálne podnety, ktoré predchádzajú nepriaznivým podmienkam. Po začatí diapauzy je metabolická aktivita potlačená, aj keď prevládajú podmienky priaznivé pre vývoj.“

Dôležité je predovšetkým to, že diapauza nie je vyvolaná len špecifickými podnetmi, ale že len určité podnety sú schopné organizmus z tohto stavu uvoľniť; to je podstatné pre rozlíšenie diapauzy ako odlišného javu napríklad od hibernácie.

Vo vajíčkach rôznych stavovcov sa niekedy vyskytuje jav známy ako „embryonálna diapauza“, ktorý sa označuje aj ako „oneskorená implantácia“ a nie je priamo ekvivalentný javu u článkonožcov, hoci v oboch prípadoch dochádza k zastaveniu metabolickej aktivity.

Vyššie uvedená definícia výslovne obsahuje výraz „zmenená alebo znížená behaviorálna aktivita“, aby sa zohľadnil súvisiaci fenomén reprodukčnej diapauzy; ide o fyziologický stav, keď samotný organizmus zostáva plne aktívny vrátane kŕmenia a iných bežných činností, ale reprodukčné orgány zažívajú tkanivovo špecifické zníženie metabolizmu (s charakteristickými spúšťacími a uvoľňovacími podnetmi). Tento jav je rozšírený u hmyzu vrátane bežných a dobre známych druhov, ako je motýľ Monarcha.

Doporučujeme:  Nadváha