Diagnostika odpadkového koša

Lekárska alebo psychiatrická diagnóza, ktorá sa zdá byť príliš všeobecná pre širokú škálu ťažkostí a symptómov, je často známa ako diagnóza „odpadkového koša“ (v Spojenom kráľovstve by sme ju nazvali diagnóza „Rubbish“) a často sa uvádza vtedy, keď je zjavne niečo zlé, ale lekár nevie, čo to je.

Niektoré diagnózy ako schizofrénia sa zúžili a v súčasnosti sa používajú na označenie konkrétnych problémov. Iné, ako napríklad hraničná porucha osobnosti, mali v priebehu rokov rôzne definície. Niektoré diagnózy z koša majú opodstatnené použitie, ale jednoducho sa používajú príliš široko; príkladom je ADHD a autizmus. Veľkú časť kontroverzií týkajúcich sa lekárskych a psychiatrických diagnóz možno pripísať úlohe farmaceutických a poisťovacích spoločností v zdravotníctve.

Doporučujeme:  Dilemy