Depresia – neurochémia

Skorý výskum biologických faktorov depresie sa sústredil na monoamínergické teórie so zameraním najprv na noradrenalín a neskôr na serotonín.

Táto práca nasledovala po viacerých farmakologických pozorovaniach po použití rôznych zlúčenín, napr:

Tieto pozorovania viedli výskumníkov k tvrdeniu, že aktivita noradrenalínu je znížená pri depresívnych poruchách a zvýšená pri manických alebo excitačných stavoch.
Táto myšlienka bola ďalej rozvinutá Schildkrautovou katecholamínovou hypotézou depresie

Ďalší výskumníci porovnávali skupiny normálnych ľudí a ľudí s depresiou a zistili množstvo rozdielov u ľudí s depresiou.

Teória chemickej nerovnováhy duševného zdravia

Dodatočný materiál – Dokumenty

Pokyny_pre_archiváciu_akademických_a_odborných_materiálov

Neurochémia depresie: Akademické podporné materiály

Doporučujeme:  Spoločnosť pre filozofiu a psychológiu