Čo váš štýl posielania správ vypovedá o vašej osobnosti

Samozrejme, že vieme, že naše celkové správanie vypovedá o tom, kto sme, ale vedeli ste, že sa to prejavuje aj v našom štýle posielania správ? Nedávna štúdia Britskej psychologickej spoločnosti sa zaoberala koreláciou medzi správaním v elektronickej pošte a typmi osobnosti a my si rozoberieme najpozoruhodnejšie zistenia!

Chcete sa dozvedieť viac o psychológii?

Britská psychologická spoločnosť. „Máte poštu: Osobnostné rozdiely v používaní elektronickej pošty.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 6. januára 2017. .

Kvíz na záver

Aká je súvislosť medzi správaním pri elektronickej pošte a typmi osobnosti?

 • Osobnostné črty
 • Mbti
 • Intps

Aký je vzťah medzi e-mailovým správaním a typmi osobnosti?

 • Príčinná súvislosť
 • Štatistická významnosť
 • Iné štúdie
 • Zmätočné

Koľko naše celkové správanie vypovedá o tom, kto sme?

 • Celá tona
 • Primeraná suma
 • Loooot

Aká bola nedávna štúdia Britskej psychologickej spoločnosti?

 • Štúdie
 • Výskumníci
 • Metaanalýza
Doporučujeme:  Wolfgang Metzger