Čistý tón

Čistý tón je jednofrekvenčný tón bez harmonického obsahu (bez podtónov). To zodpovedá sínusovému priebehu. Charakterizuje ho frekvencia – počet cyklov za sekundu, vlnová dĺžka – vzdialenosť, ktorú vlnenie prejde svojím prostredím za jednu periódu, a amplitúda – veľkosť cyklov.

Fourierova veta hovorí, že každý periodický priebeh možno rozložiť ako súčet série sínusových vĺn s frekvenciami v harmonickom rade a v určitých vzájomných fázových vzťahoch. Hudobné nástroje zvyčajne generujú tóny zložené z niekoľkých sínusových vĺn s harmonickými frekvenciami. Najnižšia z týchto frekvencií (základná frekvencia) určuje výšku tónu, ktorú vníma ľudský sluch. V hudbe sa tónom s rôznymi základnými frekvenciami priraďujú noty, aby sa opísala výška hraných tónov.

Doporučujeme:  Upregulácia