Chromozóm 9 (človek)

Chromozóm 9 je jedným z 23 párov chromozómov u ľudí. Ľudia majú zvyčajne dve kópie tohto chromozómu. Chromozóm 9 obsahuje približne 136 miliónov párov báz nukleových kyselín (stavebných prvkov DNA) a predstavuje 4 až 4,5 % celkovej DNA v bunkách.

Identifikácia génov na jednotlivých chromozómoch je aktívnou oblasťou genetického výskumu. Keďže výskumníci používajú rôzne prístupy na predpovedanie počtu génov na každom chromozóme, odhadovaný počet génov sa líši. Chromozóm 9 pravdepodobne obsahuje 800 až 1 200 génov.

Nasledujú niektoré gény nachádzajúce sa na chromozóme 9:

Nasledujúce ochorenia sú niektoré z tých, ktoré súvisia s génmi na chromozóme 9:

{1}
{2}
{3}
{4}
{5}
{6}
{7}
{8}
{9}
{10}
{11}
{12}
{13}
{14}
{15}
{16}
{17}
{18}
{19}
{20}
{21}
{22}
{X}
{Y}

Doporučujeme:  Univerzita Tokoyo