Cena APA za významný vedecký prínos v oblasti psychológie

APA Award for Distinguished Scientific Contributions to Psychology je cena Americkej psychologickej asociácie, ktorá „oceňuje psychológov, ktorí významne prispeli k teoretickému alebo empirickému základnému výskumu v psychológii.“<

Doporučujeme:  Neuromedín S