Psychologický slovník

Erytrocyty

Erytrocyty alebo červené krvinky sú najbežnejším typom krvných buniek a hlavným prostriedkom tela stavovcov na dodávanie kyslíka do telesných tkanív prostredníctvom krvi. Bunky sú naplnené hemoglobínom, biomolekulou, ktorá sa dokáže viazať na kyslík. Kyslík prijímajú v pľúcach alebo žiabrach a uvoľňujú ho pri pretláčaní cez telesné kapiláry. Červená farba krvi je spôsobená farbou hemoglobínu. U …

Erytrocyty Čítajte viac »

Marianne Frostig

Marianne Frostigová bola výchovná terapeutka, jedna z priekopníčok, inšpirovaná prácou Augusta Aichorna vo Viedni, ktorá tento prístup preniesla do USA a pomohla položiť základy [[výchovnej terapie.

Výsledky vzdelávania

{{ Kľúčovým cieľom vzdelávania založeného na výsledkoch je stanovenie cieľov alebo výsledkov vzdelávania. Vzdelávanie je štruktúrované na dosiahnutie určitej úrovne výkonu, a nie len na preberanie učebného obsahu v určitom časovom období.

Odbornosť

V zásade existujú dva akademické prístupy k chápaniu a štúdiu odbornosti: Najnovšie výskumy v oblasti odbornosti zvyčajne zdôrazňujú výchovnú stránku sporu príroda verzus výchova. Práca na expertných systémoch zvyčajne vychádza z predpokladu, že expertíza je založená na získanom repertoári pravidiel a rámcov pre rozhodovanie, ktoré možno získať ako základ pre počítačom podporované posudzovanie a rozhodovanie. …

Odbornosť Čítajte viac »

Diagnostika odpadkového koša

Lekárska alebo psychiatrická diagnóza, ktorá sa zdá byť príliš všeobecná pre širokú škálu ťažkostí a symptómov, je často známa ako diagnóza „odpadkového koša“ (v Spojenom kráľovstve by sme ju nazvali diagnóza „Rubbish“) a často sa uvádza vtedy, keď je zjavne niečo zlé, ale lekár nevie, čo to je. Niektoré diagnózy ako schizofrénia sa zúžili a …

Diagnostika odpadkového koša Čítajte viac »

Allan R. Wagner

Allan R. Wagner (nar. 1934, Springfield, Illinois) je spoluautorom vplyvného Rescorla-Wagnerovho modelu (1972) týkajúceho sa pavlovovského podmieňovania a podmienenej reakcie. Študoval na univerzite v Iowe, najprv chémiu, ale v prvom ročníku prešiel na psychológiu, v roku 1959 získal doktorát a v súčasnosti (2006) je profesorom Jamesa Rowlanda Angella na katedre psychológie Yaleovej univerzity. Plodný experimentátor …

Allan R. Wagner Čítajte viac »

Bezprostredná príčinná súvislosť

Vo filozofii je bezprostredná príčina udalosť, ktorá je najbližšie alebo bezprostredne zodpovedná za vznik určitého pozorovaného výsledku. To je v protiklade s konečnou príčinou vyššej úrovne (nazývanou aj distálna príčina), ktorá sa zvyčajne považuje za „skutočný dôvod“, prečo niečo nastalo. Vo väčšine situácií môže byť konečná príčina sama o sebe bezprostrednou príčinou ďalšej konečnej príčiny. …

Bezprostredná príčinná súvislosť Čítajte viac »