Psychologický slovník

Medziľudské vzťahy

Medziľudské vzťahy sú sociálne asociácie, spojenia alebo afiliácie medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Líšia sa rôznou úrovňou intimity a zdieľania, čo znamená objavenie alebo vytvorenie spoločného základu, a môžu sa sústreďovať na niečo spoločné. Štúdiom vzťahov sa zaoberá sociológia, psychológia a antropológia. Typy medziľudských vzťahov 3) Intimita – veľmi blízka, možno si vymenili nejaký osobný …

Medziľudské vzťahy Čítajte viac »

Tadalafil

Chemická štruktúra tadalafilu Tadalafil Tadalafil je liek používaný na liečbu mužskej erektilnej dysfunkcie (impotencie). Vyvinula ho biotechnologická spoločnosť ICOS a celosvetovo ho predáva spoločnosť Eli Lilly and Company pod obchodným názvom Cialis. V Spojených štátoch je tadalafil schválený Úradom pre kontrolu potravín a liečiv a začal byť dostupný v decembri 2003 ako tretia pilulka na …

Tadalafil Čítajte viac »

Objav (pozorovanie)

Stelesnenie objavu, ktoré predstavuje socha v Americkom dobrodružstve v pavilóne World Showcase v Epcote vo Walt Disney World. Objav je akt objavenia niečoho nového alebo niečoho „starého“, čo nebolo známe. Vo vzťahu k vede a akademickým disciplínam je objavovanie pozorovanie nových javov, nových činností alebo nových udalostí a poskytovanie nových argumentov na vysvetlenie poznatkov získaných …

Objav (pozorovanie) Čítajte viac »

Dorothy Tennov

Dorothy Tennovová, PhD., sa narodila v Montgomery County v Alabame, USA. Bakalársky titul získala na Brooklyn College a doktorát na University of Connecticut. Dvadsať rokov pôsobila ako profesorka psychológie na Bridgeportskej univerzite. Okrem profesúry psychológie sa venovala aj filozofii vedy. Mala dvoch synov Randalla Hoffmana a Daniela Hoffmana. Od roku 1986 žila v meste Millsboro …

Dorothy Tennov Čítajte viac »

Poistenie

Poistenie je v oblasti práva a ekonómie forma riadenia rizík, ktorá sa primárne používa na zabezpečenie proti riziku možnej straty. Poistenie je definované ako spravodlivý prevod rizika straty z jedného subjektu na druhý výmenou za poistné a možno si ho predstaviť ako zaručenú malú stratu, ktorá má zabrániť veľkej, prípadne ničivej strate. Poisťovateľ je spoločnosť …

Poistenie Čítajte viac »

Indukovaná aktivita

Termín indukovaná aktivita sa používa v elektroencefalografii a magnetoencefalografii pre určité typy aktivity súvisiacej s podnetmi. Nasledujúce vysvetlenie sa týka elektroencefalografickej aktivity, ale tento pojem je rovnaký aj pri magnetoencefalografii. Evokované potenciály a potenciály súvisiace s udalosťami sa získavajú z elektroencefalogramu pomocou priemerovania s uzamknutým stimulom. V dôsledku toho sa zachovávajú tie zložky signálu, ktoré …

Indukovaná aktivita Čítajte viac »

Grantová štúdia

Grantová štúdia je 68-ročná longitudinálna štúdia dvoch sociálne odlišných kohort: 237 fyzicky a duševne zdravých študentov druhého ročníka Harvardskej univerzity z rokov 1939 – 1944 a druhá kohorta 332 znevýhodnených mladých ľudí z mestských štvrtí, ktorí vyrastali v rokoch 1940 – 1945. Všetci účastníci boli muži, belosi a americkej národnosti. Muži boli sledovaní 68 rokov, …

Grantová štúdia Čítajte viac »