Bipolární porucha – Vývojová perspektiva

Děti s bipolární poruchou často nesplňují přísnou definici DSM-IV. V dětských případech může k cyklistice dojít velmi rychle (viz výše o rychlé cyklistice).Cite error: Invalid tag; invalid names, e.g. too many

Děti s bipolární poruchou mají tendenci k rychlé jízdě na kole nebo smíšené jízdě na kole. Rychlá jízda na kole nastává, když se cykly mezi depresí a mánií vyskytují rychle, někdy během téhož dne nebo téže hodiny. Když se symptomy mánie i deprese vyskytují současně, dochází ke smíšené jízdě na kole.

Často jsou u bipolárních dětí diagnostikovány jiné psychiatrické poruchy. Tyto jiné diagnózy mohou být souběžné problémy nebo mohou být chybně diagnostikovány jako bipolární porucha. Deprese, ADHD, ODD, schizofrenie a Touretteův syndrom jsou běžné komorbidní stavy.

Nesprávná diagnóza může vést k nesprávné medikaci. Nesprávná medikace může vyvolat mánii a/nebo sebevražedné myšlenky a pokusy.

Doporučujeme:  Metyldopa