Biochemická kaskáda

Biochemická kaskáda je séria chemických reakcií, v ktorej sa produkty jednej reakcie spotrebúvajú v ďalšej reakcii. V biochémii existuje niekoľko dôležitých biochemických kaskádových reakcií vrátane enzymatických kaskád, ako je koagulačná kaskáda a komplementový systém, a kaskád prenosu signálu, ako je napríklad kaskáda prenosu čuchového signálu.

Doporučujeme:  História psychológie fyzického zdravia