Bezplatná odpoveď

Voľná odpoveď, zvyčajne označovaná ako esej, je typ otázky používanej v testoch v oblasti vzdelávania, práce a štátnej správy. Väčšina otázok s voľnou odpoveďou žiada alebo vyžaduje, aby účastník testu vyjadril svoje presvedčenie, názor alebo napísal krátku esej a podložil ju faktami, príkladmi alebo inými dôkazmi. Len málo testov sa však spolieha výlučne na tento typ úloh a zvyknú fungovať v kombinácii s inými typmi, napríklad s výberom odpovede. Otázky s voľnou odpoveďou vo všeobecnosti testujú viac ako len priame vedomosti a vyžadujú odpoveď typu „celkový obraz“ (pozri príklad). Zvyčajne tiež umožňujú riešiteľovi vybrať si oblasť, v ktorej sa vyzná.

Položky s voľnou odpoveďou sa od položiek s pevnou odpoveďou líšia tým, že skúšajúci musia poskytnúť úplnú a nezávislú odpoveď. Neexistujú žiadne možnosti odpovede, z ktorých by si mohli vybrať. Položky s voľnou odpoveďou sa zvyčajne neodporúčajú používať pri skúškach z dôvodu náročnosti, neobjektívnosti a časovej náročnosti pri ich hodnotení. Medzi všeobecné usmernenia na vypracovanie týchto otázok však patria tieto:

Čím kratšia je odpoveď požadovaná pre danú položku eseje, tým lepšie. Za rovnaký čas sa dá otestovať viac cieľov a faktory ako slovná plynulosť, pravopis atď. majú menšiu možnosť ovplyvniť hodnotiteľa.
1) Pomôžte skúšajúcim sústrediť sa na odpovede tým, že im dáte východiskovú vetu pre ich esej.
2) Uistite sa, že otázky sú ostro zamerané na jeden problém. Nedávajte ani skúšajúcemu, ani hodnotiteľovi príliš veľkú voľnosť pri určovaní toho, aká má byť odpoveď.

Zástancovia tohto typu otázok v testoch argumentujú tým, že lepšie vypovedajú o kompetencii a inteligencii testovaného ako iné štandardizovanejšie odpovede, o ktorých sa tvrdí, že často merajú len schopnosť prijímať testy. Kritici však tvrdia, že kvalitu odpovede s voľnou odpoveďou často určuje skôr schopnosť pracovať s jazykom, v ktorom je daná, ako kompetencia alebo inteligencia.

Doporučujeme:  Poruchy kostí

(V bežnom formáte skúšky Advanced Placement – znázorňuje všetky body)

Vyberte si dve z nasledujúcich oblastí a napíšte dobre vypracovanú esej, v ktorej analyzujete zmeny v čase a kontinuitu toho, ako technologický pokrok ovplyvnil regióny v rokoch 1914 až 1945:

Príklad tézy z roku 2007 AP World Student pre esej o zmenách v čase:
Významné kultúrne ideológie ako komunizmus a stalinizmus sa stali vedúcimi faktormi politických a kultúrnych zmien v Sovietskom zväze v rokoch 1914 – 1945. V konečnom dôsledku žiadna z týchto zmien nedokázala zlepšiť životnú úroveň pracujúcich vrstiev v Rusku, čo bolo paradoxne v prvom rade cieľom ruskej revolúcie.

Slávne testy s voľnou odpoveďou