Barnesova stupnica akatízie

Barnesova škála akatízie (všeobecne známa ako BAS alebo BARS) je hodnotiaca škála, ktorú lekári používajú na posúdenie závažnosti akatízie vyvolanej liekmi. Barnesova škála akatízie je najpoužívanejšia hodnotiaca škála pre akatíziu. Táto škála obsahuje objektívne a subjektívne položky, ako je napríklad úroveň nepokoja pacienta.

Doporučujeme:  Dyspraxia