Avonská longitudinálna štúdia rodičov a detí

ALSPAC na Bristolskej univerzite. Cieľom Avonskej longitudinálnej štúdie rodičov a detí (ALSPAC), známej aj ako „Deti 90. rokov“, je identifikovať spôsoby, ako optimalizovať zdravie a vývoj detí. Cieľom štúdie je pochopiť spôsoby, akými fyzické a sociálne prostredie v priebehu času spolupôsobí s genetickým dedičstvom a ovplyvňuje zdravie, správanie a vývoj dieťaťa. Takéto poznatky sú často užitočné pri vytváraní právneho názoru na to, čo by mohlo byť v najlepšom záujme konkrétneho dieťaťa. Jeden z článkov, ktorý môže byť zaujímavý, je Duševné zdravie rodičov.

Zoznam hlavných longitudinálnych vývojových štúdií

Dodatočný materiál – Dokumenty

Doporučujeme:  Priebežné hodnotenie