Author name: Dorotka

Bezplatná odpoveď

Voľná odpoveď, zvyčajne označovaná ako esej, je typ otázky používanej v testoch v oblasti vzdelávania, práce a štátnej správy. Väčšina otázok s voľnou odpoveďou žiada alebo vyžaduje, aby účastník testu vyjadril svoje presvedčenie, názor alebo napísal krátku esej a podložil ju faktami, príkladmi alebo inými dôkazmi. Len málo testov sa však spolieha výlučne na tento …

Bezplatná odpoveď Čítajte viac »

3C-E

3C-E je psychedelická halucinogénna droga a enteogén z triedy fenetylamínových zlúčenín. 3C-E pravdepodobne prvýkrát syntetizoval Alexander Shulgin. Vo svojej knihe PiHKAL (Fenetylamíny, ktoré som poznal a miloval) Shulgin uvádza rozsah dávok 30 až 60 mg, ktoré sa konzumujú perorálne. Trvanie účinku sa uvádza 8 až 12 hodín. 3C-E možno v USA považovať za nelegálny v …

3C-E Čítajte viac »

Askéza

Askéza opisuje život, ktorý sa vyznačuje zdržanlivosťou od svetských pôžitkov (askéza). Tí, ktorí praktizujú asketický životný štýl, často vnímajú svoje praktiky ako cnostné a snažia sa nimi dosiahnuť väčšiu duchovnosť. Mnohí askéti veria, že očisťovanie tela pomáha očistiť dušu, a tak získať väčšie spojenie s božstvom alebo nájsť vnútorný pokoj. Môže to mať podobu sebaumŕtvovania, …

Askéza Čítajte viac »

Meta-emócie

Metaemócia je „organizovaný a štruktúrovaný súbor emócií a kognícií o emóciách, a to tak vlastných emócií, ako aj emócií iných“. Táto široká definícia metaemócií vyvolala záujem psychológov o túto tému, najmä pokiaľ ide o filozofiu rodičovských metaemócií. Súvislosť s vedomím a emocionálnou inteligenciou Jedna zo základných emócií – záujem – na metaemocionálnej úrovni (alebo metazáujem), …

Meta-emócie Čítajte viac »

Hydroxydopamín (6-)

6-hydroxydopamín alebo 6-OHDA je neurotoxín, ktorý neurobiológovia používajú na selektívne ničenie dopaminergných a noradrenergných neurónov. 6-OHDA sa dostáva do neurónov cez transportéry spätného vychytávania dopamínu a noradrenalínu (alebo noradrenalínu). 6-OHDA sa často používa v kombinácii so selektívnym inhibítorom spätného vychytávania noradrenalínu (napr. desipramínom) na selektívne usmrtenie len dopaminergných neurónov. Možný je aj opačný postup, ktorý …

Hydroxydopamín (6-) Čítajte viac »

Hypertenzia

Hypertenzia, najčastejšie označovaná ako „vysoký krvný tlak“ alebo HTN, je zdravotný stav, pri ktorom je krvný tlak chronicky zvýšený. V minulosti sa označovala ako arteriálna hypertenzia, ale v súčasnom používaní sa slovo „hypertenzia“ bez prívlastku zvyčajne vzťahuje na arteriálnu hypertenziu. Hypertenziu možno klasifikovať ako esenciálnu (primárnu) alebo sekundárnu. Esenciálna hypertenzia znamená, že nie je možné …

Hypertenzia Čítajte viac »

Fenomén epilepsie/genómový projekt

Epilepsy Phenome/Genome Project (EPGP) je vládou financovaná štúdia zameraná na identifikáciu génov, ktoré ovplyvňujú vývoj epilepsie, a génov, ktoré ovplyvňujú odpoveď na liečbu. Do štúdie je zapojených 25 veľkých centier pre epilepsiu a viac ako 150 vedcov a klinických pracovníkov z celých Spojených štátov, Austrálie a Argentíny. Cieľom je vytvoriť archív klinických a genetických informácií …

Fenomén epilepsie/genómový projekt Čítajte viac »

Deoxyribonukleáza

Deoxyribonukleáza (skrátene DNáza) je akýkoľvek enzým, ktorý katalyzuje hydrolytické štiepenie fosfodiesterových väzieb v chrbtici DNA. Deoxyribonukleázy sú teda jedným z typov nukleáz. Je známa široká škála deoxyribonukleáz, ktoré sa líšia svojou substrátovou špecifickosťou, chemickými mechanizmami a biologickými funkciami. Niektoré DNázy štiepia iba zvyšky na koncoch molekúl DNA (exodeoxyribonukleázy, typ exonukleázy). Iné štiepia kdekoľvek pozdĺž reťazca …

Deoxyribonukleáza Čítajte viac »