Author name: Dorotka

Okulomotorické jadro

Vlákna okohybného nervu vychádzajú z jadra v strednom mozgu, ktoré leží v sivej hmote dna mozgového akvaduktu a pred akvaduktom sa na krátku vzdialenosť rozširuje do dna tretej komory. Z tohto jadra prechádzajú vlákna dopredu cez tegmentum, červené jadro a mediálnu časť substantia nigra, pričom vytvárajú sériu oblúkov s laterálnou konvexitou, a vychádzajú z okulomotorického …

Okulomotorické jadro Čítajte viac »

Katastrofická schizofrénia

V psychiatrii je katastrofická schizofrénia alebo schizokária zriedkavá a akútna forma schizofrénie, ktorá priamo vedie k ťažkej a neutíchajúcej chronickej psychóze (dlhodobý výskyt psychózy) a zhoršeniu osobnosti. Katastrofická schizofrénia má „akútny nástup a rýchly prechod do chronického stavu bez remisie“. Syn Eugena Bleulera Manfred Bleuler opísal odstránenie tzv. katastrofickej schizofrénie zlepšením nemocničnej starostlivosti pred nástupom …

Katastrofická schizofrénia Čítajte viac »

Pravicové autoritárstvo

Pravicový autoritarizmus (RWA) je psychologická osobnostná premenná alebo „ideologický postoj“. Definuje sa ako konvergencia troch postojových skupín u jednotlivca: 1. Autoritárska podriadenosť – vysoký stupeň podriadenosti autoritám, ktoré sú v spoločnosti, v ktorej človek žije, považované za zavedené a legitímne. 2. Autoritárska agresia – všeobecná agresivita namierená proti rôznym osobám, ktorá je vnímaná ako sankcionovaná …

Pravicové autoritárstvo Čítajte viac »

Odlúčenie zadného sklovca

Odlúčenie zadného sklovca (PVD) je stav oka, pri ktorom sa sklovcová membrána oddeľuje od sietnice. Ide o oddelenie zadnej hyaloidnej membrány od sietnice kdekoľvek za sklovcovou bázou (3 – 4 mm široký úpon na ora serrata). Synchýza: je spojené sklovcové skvapalnenie. Syneréza: dochádza ku kolapsu sklovca v dôsledku hromadenia synchrónnej tekutiny medzi zadnou hyaloidnou membránou …

Odlúčenie zadného sklovca Čítajte viac »

Logika prvého rádu

Logika prvého rádu (FOL) je jazyk v symbolickej vede, ktorý používajú matematici, filozofi, lingvisti a informatici. Má mnoho názvov vrátane: predikátový kalkul prvého rádu (FOPC), nižší predikátový kalkul, jazyk logiky prvého rádu alebo predikátová logika. Najpoužívanejší názov je však FOL, vyslovuje sa ef-oh-el. FOL je systém dedukcie rozširujúci výrokovú logiku o možnosť všeobecnejšieho vyjadrenia vzťahov …

Logika prvého rádu Čítajte viac »

Monokulárna rivalita

Demonštrácia monokulárnej rivality. Monokulárna rivalita je jav ľudského zrakového vnímania, ktorý nastáva, keď sa opticky prekrývajú dva rôzne obrazy. Počas dlhšieho sledovania je jeden obraz na niekoľko okamihov jasnejší ako druhý, potom je druhý obraz na niekoľko okamihov jasnejší ako prvý. Tieto striedania jasnosti pokračujú náhodne tak dlho, ako sa človek pozerá. Občas sa jeden …

Monokulárna rivalita Čítajte viac »

Reeler

Kortikogenéza u myší divokého typu. Prvé neuróny, ktoré zaujmú svoje miesto, sú neuróny subplatne (žltá farba). Potom nasledujú neuróny kortikálnej platničky (čierne), ktoré migrujú za úroveň subplatničky. Neskôr vzniknuté neuróny sa kreslia tak, aby boli čoraz svetlejšie. Kortikogenéza u myši s mutáciou reeler. Všimnite si takzvanú „obrátenú kôru“, dezorganizované bunkové vrstvy, šikmé uhly radiálnych vlákien …

Reeler Čítajte viac »

Európsky časopis pre teóriu, výskum a prax poradenstva

European Journal of Counselling Theory, Research and Practice (EJC-TRAP) je recenzovaný časopis, ktorý uverejňuje články zamerané na teóriu, výskum a prax poradenstva a psychoterapie. V prípade článkov obsahujúcich pôvodný výskum je potrebné uviesť štruktúrovaný abstrakt v rozsahu maximálne 250 slov. Hlavné nadpisy by mali byť: Prehľadové články by mali používať tieto nadpisy: Krátke správy sú …

Európsky časopis pre teóriu, výskum a prax poradenstva Čítajte viac »

Psovité šelmy

Čeľaď psovité (Canidae, ′kanə′dē, IPA: /ˈkænədi/) je súčasťou radu mäsožravce (Carnivora) v rámci cicavcov (trieda Mammalia). Členovia čeľade sa nazývajú psovité a patria sem psy, vlky, líšky, kojoty, dingo, šakaly a lykožrúty. Čeľaď psovité sa delí na „pravé psy“ (alebo psovité šelmy) z kmeňa Canini a „líšky“ z kmeňa Vulpini. Dva druhy bazálnej čeľade Caninae …

Psovité šelmy Čítajte viac »