Asthenia

Asténia je lekársky termín označujúci pocit slabosti bez skutočnej straty sily, často spojený s apatiou a sklonom k únave. Bežne sa používa v súvislosti s fyzickou slabosťou spôsobenou svalovými alebo mozgovými poruchami. Používa sa však aj v kontexte výskumu osobnosti a emócií, kde znamená všeobecnú oslabenosť, depresívnu náladu a inhibíciu.

Bežné príčiny asténie

Doporučujeme:  GABA C receptor