Asparagín

Asparagín je jednou z 20 najrozšírenejších prírodných aminokyselín na Zemi. Jej bočná funkčná skupina je karboxamid. Považuje sa za neesenciálnu aminokyselinu.

Jej trojpísmenová skratka je Asn a jednopísmenová skratka je N. Trojpísmenové označenie pre asparagín alebo kyselinu asparágovú je Asx (jednopísmenová skratka: B).

Reakciou medzi asparagínom a redukujúcimi cukrami alebo reaktívnymi karbonylmi vzniká v potravinách akrylamid (akrylový amid), ak sa zahreje na dostatočnú teplotu, t. j. pri pečení. Tie sa vyskytujú najmä v pečených výrobkoch, ako sú hranolky, zemiakové lupienky a pražená káva.

Asparagín bol prvýkrát izolovaný v roku 1806 zo špargľovej šťavy, v ktorej sa hojne vyskytuje – odtiaľ pochádza jeho názov – a stal sa prvou izolovanou aminokyselinou. Zápach pozorovaný v moči osôb po konzumácii špargle sa pripisuje vedľajšiemu produktu metabolického rozkladu asparagínu, monoamidu kyseliny asparagín-amino-sukcinovej. (Niektorí vedci však nesúhlasia a za tento zápach považujú iné látky, najmä metanetyol). Je zvláštne, že niektorí ľudia nie sú schopní zistiť zápach tejto zlúčeniny.

Doporučujeme:  Neistá zóna