Antihypotenzívum

Vazopresor je akýkoľvek liek, ktorý má tendenciu zvyšovať znížený krvný tlak. Niektoré antihypotenzíva pôsobia ako vazokonstriktory, ktoré zvyšujú celkovú periférnu rezistenciu, iné senzibilizujú adrenoreceptory na katecholamíny – glukokortikoidy a tretia trieda zvyšuje srdcový výdaj – dopamín, dobutamín.

Ak je hypotenzia spôsobená stratou krvi, potom prípravky zvyšujúce objem krvného obehu – roztoky nahrádzajúce plazmu, ako sú koloidné a kryštaloidné roztoky (soľné roztoky) – zvýšia krvný tlak bez priameho vazopresorického účinku. Balené RBC, plazma alebo plná krv by sa nemali používať výlučne na zväčšenie objemu alebo na zvýšenie onkotického tlaku cirkulujúcej krvi. Krvné produkty by sa mali použiť len v prípade zníženej kapacity prenosu kyslíka alebo koagulopatie. Reaguje sa aj na iné príčiny absolútnej (dehydratácia, strata plazmy cez rany/popáleniny) alebo relatívnej (straty v 3. priestore) deplécie cievneho objemu, hoci krvné prípravky sú indikované len pri výraznej anémii. ==Klasifikácia==

Doporučujeme:  Sprostredkovanie (štatistika)