Antagonista hormonu uvolňujícího kortikotropin

Antagonista kortikotropinu uvolňujícího hormon je specifický typ antagonisty receptorů, který blokuje receptorová místa pro kortikotropin uvolňující hormon (také známý jako faktor uvolňující kortikotropin (CRF)).

V současnosti jsou známy čtyři podtypy tohoto receptoru, definované jako CRF-1, CRF-2a, CRF-2b a CRF-2g. Tři z těchto receptorů jsou exprimovány pouze v mozku, CRF-1 v mozkové kůře a mozku, CRF-2a v laterální septu a hypothalamu a CRF-2g v amygdale. CRF-2b je exprimován v choroidním plexu a mozkových arteriolách v mozku, ale je exprimován především periferně, na srdeční a kosterní svalové tkáni.[1]

Hlavní dosavadní výzkum antagonistů CRF se zaměřil na antagonisty selektivní pro subtyp CRF-1. Pro tento receptor bylo vyvinuto několik antagonistů, kteří jsou široce využíváni ve výzkumu, přičemž nejznámějšími látkami jsou selektivní antagonista CRF-1 larmin a novější lék pexacerfont, i když ve výzkumu je využíváno několik dalších ligandů pro tento receptor, například LWH-234, CP-154,526, NBI-27914 a R-121,919. Antagonisté působící na CRF-2 byli také vyvinuti, například peptid Astressin-B,[2], ale zatím nejsou k dispozici vysoce selektivní látky pro různé podtypy CRF-2.

Osa nadledvin: antagonisté hormonů uvolňujících kortikotropin – antagonisté aldosteronu

Osa štítné žlázy: Antityreoidální látky

Gonadální osa: antagonisté androgenu – antagonisté hormonu uvolňujícího gonadotropin – selektivní modulátor estrogenních receptorů

Antagonisté leukotrienu – antagonisté Prostaglandinu

Antagonisté cholecystokininu

Doporučujeme:  Jóga jako cvičení