Anonymní spoluzávislí

Anonymní spoluzávislí (CoDA) je dvanásťkrokový program, ktorého členovia sa usilujú o zdravé vzťahy z východiskového bodu spoluzávislosti. V sebaidentifikačnom vyhlásení sa uvádza:

Väčšina z nás hľadá spôsoby, ako prekonať dilemy konfliktov v našich vzťahoch a v detstve. Mnohí z nás vyrastali v rodinách, kde existovali závislosti – niektorí z nás nie. V každom prípade sme v živote každého z nás zistili, že spoluzávislosť je najhlbšie zakorenené nutkavé správanie a že sa rodí z našich niekedy mierne, inokedy extrémne dysfunkčných rodinných systémov. Každý z nás zažil svojím vlastným spôsobom bolestnú traumu z prázdnoty svojho detstva a vzťahov počas celého života.

Ako pre všetky dvanásťkrokové skupiny, aj pre tretiu tradíciu platí požiadavka členstva. V prípade CoDA znie: „Jedinou požiadavkou na členstvo v CoDA je túžba po zdravých a láskyplných vzťahoch.“

Anonymní spoluzávislí boli založení v roku 1986 vo Phoenixe v Arizone. V Spojených štátoch je približne 1200 skupín, okrem toho CoDA pôsobí vo viac ako 40 krajinách.

Doporučujeme:  Achromatický interval (videnie)