Anarthria

Anartria je afázia, porucha produkcie reči, ktorá je známa pod mnohými inými názvami Medzi ne patrí Brocova afázia, motorická afázia, expresívna afázia, syndróm fonetickej dezintegrácie, eferentná motorická afázia, verbálna afázia a nonfluentná afázia.

Doporučujeme:  Osobnosť a hodnotenie